Visie
Aansluitend op de visie van DagbestedingOss zijn we gestart met het opzetten van een wooninitiatief binnen de gemeente Oss voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. We streven naar de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening met circa tien tot twaalf appartementen of studio’s die te bereiken zijn via de centrale ingang. Op de begane grond bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte waar samen gekookt wordt en activiteiten plaatsvinden. Tevens beschikt het complex over een privé slaapkamer voor de altijd aanwezige slaapdienst. Onze visie is dat de 24-uurs begeleiding en zorg moeten aansluiten bij de individuele behoeftes van de jongvolwassenen en dat naargelang ieder zijn indicatie. We streven naar maximale groeimogelijkheden voor de bewoners. Door middel van op de behoeften en wensen van de bewoners aansluitende uitjes en activiteiten wordt sociale interactie bevorderd, wat het samenwonen ondersteunt. De doelgroep richt zich voornamelijk op jongvolwassenen tot ongeveer 35 jaar met een verstandelijke beperking en een WLZ-indicatie. Allen gaan naar een vorm van dagbesteding buitenshuis en hebben geen grensoverschrijdende gedragsproblematiek.

Stand van zaken:
We zijn anderhalf jaar geleden gestart met de opzet en op dit moment vinden gesprekken plaats over de realisatie met een particuliere investeerder, met de gemeente Oss en een wooncorporatie. Om deze zo passend mogelijk te maken, hebben we bij bestaande wooninitiatieven binnen mogen kijken en gesprekken gevoerd op het gebied van zorglevering en bouwkundige mogelijkheden. De eerste bewoners hebben zich gemeld. Meerdere ouders hebben te kennen gegeven interesse te hebben.

De volgende stap:
Om ons project samen verder vorm te geven zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die actief willen instappen om zo een mooie, veilige thuishaven voor de bewoners te creëren, waarin ze vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het toekomstige ouderinitiatief zal een stichting worden waarin alle ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn.

Contact opnemen