De gezichten achter onze dagbesteding

Wij zijn Marjet Strik-van Liempt en Paula van Brinkom uit Oss.
Beiden zijn we ouder van een kind met een beperking en hebben we hart voor goede zorg voor iedereen met een beperking. Onze visie op dagbesteding en zorg is om deze anders vorm te geven dan gangbaar is. Wat resulteert in dat er meer zorggelden terecht komen bij de zorg op de ‘vloer’. Hierdoor zijn er meer activiteiten mogelijk en is er extra ruimte voor aanschaf van materialen.

Paula van Brinkom
Ik ben twintig jaar werkzaam binnen het welzijnswerk voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast ben ik een echte dierenvriend en vrijwilliger binnen de dierenopvang Maasland. Ik heb de opleiding sociaal pedagogische medewerker afgerond en heb diverse verdiepingscursussen gevolgd. Ik werk op woongroepen en op diverse locaties voor dagbesteding. Ik heb ervaring met het werken met cliënten met WLZ- en WMO-indicaties als ambulant begeleider, in de 24-uurs zorg op LVB tot en met EMB-niveau.

Marjet Strik-van Liempt
Ik ben als cliëntondersteuner werkzaam geweest binnen de hulpverlening. Ik heb affiniteit met de doelgroep van DagbestedingOss en veel ervaring in het organiseren van uiteenlopende projecten. Binnen meerdere organisaties heb ik diverse bestuursfuncties bekleed.

Vitaliteit

Affiniteit

Talent

Visie

Ons uitganspunt is werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt. DagbestedingOss werkt vanuit de VAT-benaderingswijze:  Vitaliteit – Affiniteit – Talent. Hoe Vitaal en energiek ben je op lichamelijk en geestelijk gebied, waar liggen je Affiniteiten (passie en interesses) en welke Talenten heb je? Deze punten gaan we samen met jou bespreken. Dat is ook onze visie: wij stellen jou centraal.

DagbestedingOss biedt je de mogelijkheden tot deelname aan de samenleving en het betekenisvol invullen van je dag. Hierdoor ontwikkel je jezelf en dat mag bij ons in je eigen tempo en met kleine stappen. Gezien de aard van onze dagbesteding is er veel aandacht voor duurzaamheid en omgang met het milieu.

Wat kun je al, wat wil je leren en wat heb jij daarvoor nodig?

DagbestedingOss kijkt vooral naar wat jij als persoon nodig hebt om je verder te ontwikkelen, met name wat jijzelf graag doet en waar je goed in bent. Heb je interesse om bij ons te komen werken? Zo ja, dan gaan we samen met jou op zoek naar werkzaamheden binnen DagbestedingOss die bij jou passen. Bij ons kun je ook, via jou school, bij verschillende activiteiten stage lopen en van daaruit eventueel doorstromen naar een vaste werkplek bij ons.

Contact opnemen