Kosten

DagbestedingOss zal haar inkomsten genereren uit dagbestedingsgelden vanuit de regeling PGB. Een zorgovereenkomst wordt opgesteld tussen de budgethouder (cliënt) en DagbestedingOss. Deze wordt beoordeeld door het zorgkantoor VGZ Noord-Brabant en na goedkeuring uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De kosten zijn:

  • per dagdeel € 43,50 inclusief koffie/thee/ranja en een versnapering
  • exclusief vervoer
  • indien vervoer gewenst dan zijn de kosten € 10,00 per rit en enkel mogelijk binnen een straal van 15 km.

Voor aanvragen of een herindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen wij je vrijblijvend in contact brengen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stagiaires die de opleiding Verzorging, Pedagogisch Werk of Sociaal Cultureel Werk volgen zijn bij ons welkom en worden intern begeleid. De leerlingen in de uitstroom van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) worden bij DagbestedingOss tijdens het hele stageproces professioneel begeleid en kunnen doorstromen naar een vaste plek binnen onze dagbesteding.

DagbestedingOss is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83315519.

Contact opnemen