Visie:
Aansluitend op de visie van DagbestedingOss zijn we gestart met het opzetten van een ouderinitiatief binnen de gemeente Oss voor (jong)volwassenen met een WLZ indicatie VG of GZZ in combinatie met een stoornis in het ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Onze visie is dat de 24-uurs begeleiding en zorg moeten aansluiten bij de individuele behoeftes van de (jong)volwassenen en dat naargelang ieder zijn indicatie. We streven naar maximale groeimogelijkheden voor de bewoners. Door middel van op de behoeften en wensen van de bewoners aansluitende uitjes en activiteiten wordt sociale interactie bevorderd, wat het samenwonen ondersteunt. De doelgroep richt zich bij aanvang op (jong)volwassenen tot 35 jaar en hebben geen grensoverschrijdende gedragsproblematieken.

Stand van zaken:
We zijn anderhalf jaar geleden gestart met de opzet van dit ouderinitiatief en op dit moment vinden gesprekken plaats voor de aanmeldingen. We zijn tot nu toe met 5 enthousiaste ouders ingestapt  en stichting Tortuga is in oprichting. Er lopen nog gesprekken met eventueel toekomstige bewoners. Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening met 8 appartementen in hartje centrum van de stad Oss. De appartementen hebben een oppervlakte van circa 45m2 en bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. Op de derde verdieping bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte waar samen gekookt wordt en activiteiten plaatsvinden. Op dezelfde verdieping bevindt zich het gemeenschappelijk dakterras. Tevens beschikt het complex over een privé slaapkamer voor de altijd aanwezige slaapwacht. De verwachte oplevering van het complex staat gepland in het najaar van 2023.

De volgende stap:
Bij belangstelling om deel te nemen aan dit mooi ouderinitiatief kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@stichtingtortuga.nl of te bellen naar 085-0605082.
Het toekomstige ouderinitiatief is in oprichting onder de naam stichting Tortuga waarin alle ouders/verzorgers van onze toekomstige bewoners vertegenwoordigd zijn.

Contact opnemen